Spring naar content

Filosofie

Het energievraagstuk, ons watergebruik en de biodiversiteit. Er wachten ons meerdere transities die allemaal in elkaar grijpen. Welke rol kan de agrarische sector spelen in de oplossing? Bij de Groot Agro zijn we ervan overtuigd dat de sleutel voor veel uitdagingen is te vinden in het beter, veelzijdiger en duurzamer benutten van de schaarse Nederlandse grond.

Het grootste deel van die bodem bestaat uit landbouwgrond. Een monocultuur met een substantiële schaalgrootte en grote machines, gericht op veel capaciteit. Grootschalige productie is nog steeds de norm en enige vorm van landbouw en veeteelt om te overleven in de agrarische sector. De nadelen zijn evident: eenzijdig grondgebruik zetten de bodemkwaliteit en de biodiversiteit onder druk. Hoe kunnen we de sector en (landbouw)gebieden verduurzamen? Het alternatief wordt vaak gezocht in kleinschalige duurzaamheid. Initiatieven die doorgaans moeizaam renderen door de kosten van arbeid en energie. Bij De Groot Agro zijn we ervan overtuigd dat die initiatieven wel degelijk levensvatbaar kunnen zijn. Het is alleen de kunst om anders te durven denken. Door ketens korter te maken. Door grond veel slimmer en efficiënter te benutten. Door kleinschalige principes, initiatieven en experimenten grootschalig uit te rollen of te klusteren.