Spring naar content

De wereld groener en mooier maken...

Page-1

De uitdagingen zijn talrijk. De kansen ook.

De energietransitie, het reduceren van uitstoot, een gezonde bodem en schoon water. De uitdagingen zijn talrijk, maar de kansen ook. Door ideeën, technologieën, partijen en disciplines te verenigen, zorgen wij voor nieuwe perspectieven, verrassende verbindingen en kansrijke initiatieven en projecten. De Groot Agro pioniert, bedenkt, initieert, adviseert en managet innovatieve multidisciplinaire projecten in de agrarische sector. De uiteindelijke ambitie is nog veel groener en groter: de wereld een beetje mooier maken.

Welkom in onze onuitputtelijke ideeënwereld...

Hoe verduurzamen we onze teelt op een rendabele manier? Hebben jullie een idee voor een multidisciplinair project in onze regio waarin we technologie inzetten voor het verduurzamen van ons grondgebruik? Wij willen een slimme robot die onze oogst automatiseert. De vraagstukken zijn even talrijk en divers als de afzenders die ons benaderen met hun uitdagingen. Hoe complexer het wordt, hoe geïnspireerder wij raken. Welkom in de onuitputtelijke ideeënwereld van De Groot Agro.

Energievraagstukken
Robotica
Grondgebruik
Projectmanagement
Teeltsystemen
Gebiedsontwikkeling
Agrotechniek
Duurzaamheid
Innovatie
Consortia
Multidisciplinair
Pionieren
High Tech
Energievraagstukken
Robotica
Grondgebruik

Van Hollandse bodem...

Het energievraagstuk, ons watergebruik en de biodiversiteit. Bij de Groot Agro zijn we ervan overtuigd dat de sleutel voor veel uitdagingen is te vinden in een multidisciplinaire benadering. En in een duurzame Hollandse bodem. Hoe krijgen we dat van de grond?

Vertical Farming

Lees verder

Agroforestry

Lees verder

Energie opwekken

Lees verder

Vertical Farming

Op daken en kelders in de stad, of in een loods. Verticale landbouw en urban farming zijn het duurzame alternatief voor glastuinbouw. Door teel te stapelen zorg je voor efficiënter en zuiniger grondgebruik. Kies je voor binnenteelt met slimme software in een gesloten systeem, waarin je geen warmte verliest, dan kun je zonder invloed van buiten het hele jaar dicht op de lokale markt (aanvullend) voedsel telen.

Agroforestry

Een dijk van een ecosysteem, waarin alles in balans is. Agroforestry staat voor diversiteit. Waar naast traditionele landbouwgewassen ook ruimte is voor bomen, struiken en dieren. Denk aan voedselbossen en aan wisselteelt op stroken land waar met de natuur en de seizoenen mee wordt geteeld. Een gemengd systeem van verschillende gewassen die elkaar versterken is gezond voor de bodem en biodiversiteit.

Energie opwekken

Agrarische gronden bieden kansen om water vast te houden en waterproblematiek op te lossen. Met slimme software en rijen zonnepanelen tussen strokenteelt en bomen kan duurzaam, veelzijdig en efficiënt grondgebruik bovendien een rol spelen in de energietransitie. Kleinschalig energie opwekken door heel Nederland. In plaats van grote zonneweides en windmolenparken die op veel protest stuiten.

 

Verrassende verbindingen

Integrale oplossingen voor meerdere uitdagende opgaven en vraagstukken: het is illustratief voor onze benadering. Wij zijn altijd op zoek naar verrassende verbindingen.

Page-1

Anders durven denken

De Groot Agro kantelt perspectieven. Met duurzaamheid als belangrijk uitgangspunt. Van wat is de impact op de natuur naar wat heeft de natuur nodig? Je kunt bijvoorbeeld een innovatief systeem bedenken, waarin je water vanuit de industrie benut voor planten. Maar je kunt het ook omdraaien. Niet een reststroom als uitgangspunt nemen, maar de 'wensen' van de plant. Wat heeft die plant nodig? Hoeveel water en wanneer?

Samen sparren?

Ook een complex duurzaam vraagstuk dat om een slimme creatieve multidisciplinaire benadering schreeuwt? Bij De Groot Agro laten we graag onze duurzame geesten wapperen.

Group 3 1